Kolenkit Noord Amsterdam West

Stedelijke vernieuwing

Programma
Wonen, voorzieningen, parkeren
Functie
senior gebiedsontwikkelaar
Ontwerper
Heren 5
Opdrachtgever
Woningstichting Rochdale

De vernieuwing van de Kolenkitbuurt in Amsterdam West loopt al jaren. bespoke stedelijke ontwikkeling is door Woningstichting Rochdale gevraagd om de gebiedsontwikkeling te verzorgen van het ‘laatste’ deel: Kolenkit Noord en Midden. Doel is te komen tot een breed gedragen plan. Hierbij wordt samen met de gemeente Amsterdam, stadsdeel West, onder meer een breed participatietraject opgezet met bewoners en andere betrokkenen.