19 May 2022

Visie Burgemeester Fockstraat en omgeving

bespoke stedelijke ontwikkeling is gevraagd door Woningstichting Rochdale om een visie te maken voor de Burgemeester Fockstraat en omgeving in Amsterdam Nieuw-West. Een bijzonder gebied, onderdeel van het Van Eesterenmuseum (beschermd stadsgezicht) en met een grote technische en sociale opgave (onderdeel van de Amsterdamse Ontwikkelbuurten).

 

Burg Fockstraat - 1 (1)